Collection: נרות שעוות דבורים טבולים

מיוצרים משעוות דבורים ישראלית אורגנית טהורה, נרות שעוות הדבורים שלנו מיוצרים בעבודת יד